strona główna
Menu

DSM Przedsi─?biorstwo Us??ug
Komunalnych Sp. z o.o.

41-300 D─?browa Górnicza
ul. Korczaka 13A

tel./fax. +48 (32) 268-29-45
email: biuro@dsmpuk.pl


Strona główna

 

Witaj na naszej stronie

DSM Przedsi─?biorstwo Us??ug Komunalnych Sp. z o.o. istnieje na rynku od 2001 r. Specjalizujemy si─? w kompleksowym utrzymaniu czysto??ci osiedli (sprz─?tanie budynków oraz terenów zewn─?trznych, od??nie??anie ulic i chodników) oraz piel─?gnacji i utrzymaniu zieleni (sprz─?tanie terenów zielonych, koszenie, grabienie li??ci, piel─?gnacja ??ywop??otów).

Dysponujemy profesjonalnym sprz─?tem renomowanych firm oraz w??asnymi ??rodkami transportu. Od pocz─?tku naszej dzia??alno??ci stawiamy na jako??─? ??wiadczonych us??ug i systematycznie d─???ymy do ich doskonalenia oraz poszerzania zakresu us??ug.

Zapraszamy do wspó??pracy firmy, instytucje, spó??dzielnie i wspólnoty mieszkaniowe jak równie?? klientów indywidualnych.

zobacz oferte