strona główna
Menu

DSM Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o.o.

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Korczaka 13A

tel./fax. +48 (32) 268-29-45
email: biuro@dsmpuk.pl


Oferta

1. Utrzymanie czystosci w budynkach

- mycie korytarzy, klatek schodowych, parapetów, drzwi wejściowych
- mycie okien i lamperii
- usuwanie wody i nieczystości po awariach wod.-kan, c.o.
- bieżące  sprzątanie korytarzy, klatek schodowych
- dbałość o estetykę tablic ogłoszeniowych


2. Sprzątanie pomieszczeń biurowych

- mycie podłóg, elementów wyposażenia
- mycie okien
- odkurzanie
- opróżnianie koszy na śmieci


3. Utrzymanie czystości wokół budynków

- bieżące sprzątanie dróg i chodników osiedlowych
- zamiatanie dróg i chodników osiedlowych
- opróżnianie koszy na śmieci
- okopywanie krawężników
- usuwanie chwastów z chodników


4. Utrzymanie terenów zielonych

- pielęgnacja drzew i krzewów
- koszenie trawy
- grabienie liści
- utrzymanie trawników w czystości
- nasadzanie krzewów
- opróżnianie koszy na śmieci w parkach


5. Oczyszczanie dróg i chodników

- odśnieżanie ręczne i przy użyciu specjalistycznego sprzętu
- posypywanie dróg i chodników materiałem szorstkim
- zamiatanie dróg, chodników i alejek